• safw

Сертификат

ASTM E2358-17 AG10 шалан дээрх бүх шилэн хашлагын системийн туршилтын тайлан

0001
0002
ASTM test report of AG10

ASTM E2358-17 AG20 шалны бүх шилэн хашлагын системийн туршилтын тайлан

0001
0002
ASTM test report of AG20

ASTM E2358-17 AG30 гадаад бүх шилэн хашлага системийн туршилтын тайлан

0001
0002
ASTM test report of AG30

Патентийн гэрчилгээ

rght (1)
rght (2)
rght (3)
rght (4)